1. Splošno

Podjetje e-Lab d.o.o (v nadaljevanju: podjetje) se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne mesta www.elab.si (v nadaljevanju: spletnega mesta). Zbrane osebne podatke bo podjetje uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Podjetje spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletnega mesta, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kršitvami in zlorabami.

2. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

Podjetje je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletnega mesta.
Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno mesto, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Podjetje teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Podjetje podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal. Podjetje lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

3. Izvajanje politike zasebnosti

Vse pri podjetju redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletnega mesta. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s podjetjem.

4. Dodatna pojasnila

Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, nam to lahko sporočite na elektronski naslov: info@elab.si