Presenta nova
Delo na terenu

Prodaja na terenu – HELIOS POTNIK

ENOSTAVNA IN HITRA PRODAJA NA TERENU

KOMU JE REŠITEV NAMENJENA

Uporabniki rešitve so najpogosteje proizvodnja in trgovska podjetja: podjetja s prodajo na terenu (ambulantna prodaja naročanje, komisija, maloprodaja, in veleprodaja).

PREDNOSTI ZA PRODAJO IN UPRAVO

Prodajalec bo s HELIOS POTNIK enostavno dosegel: – več v prodaji, preostalo mu bo več prostega časa za stranko, kupcem bo prodajal po predhodno dogovorjenih pogojih, kateri so lahko različni za vsako posamezno stranko. – možnost vpogleda v ažurno knjigovodsko stanje kupca (ali zamuja s plačili, kaj ponavadi naroča,…), – pregled nad zalogo v vozilu oz. terenu, – že pri kupcu izpiše originalne dokumente (dobavnico, račun), s tem se zmanjša možnost pojava napake zaradi kasnejših vnosov podatkov v računalnik, – spremljanje naročil za prihodnje dobave, – prodaja bo hitrejša in efektivnejša zaradi tega ker se ne bo izgubljalo časa z zapisovanjem podatkov na papir.

REŠITEV V PRAKSI:

Postopek pri naročilu – prodaji je sledeč: pred odhodom na teren prodajalec v skladišču prevzame blago, katero odloži v vozilo in prevzete količine blaga vnese v ročni terminal kot dopolnitev svoje zaloge. Za vsak artikel ima vnešene podatke o ceni, stopnji davka, roku trajanja, itd. Ko prispe do kupca in po naročilu kupca, vključi ročni terminal in v terminal vnese artikle, katere je kupec izbral tako da prebere črtno kodo artikla. To omogoča čitalec kateri je vgrajen v terminal. Po predaji vsega naročenega blaga se izpiše naročilo ali dobavnica z vsemi potrebnimi podatki. Istočasno z izpisom dokumenta se na terminalu vzpostavi novo stanje zaloge razvrščeno po roku uporabe od najkrajšega do najdaljšega. S povratkom v podjetje, trgovec vse svoje podatke prenese preko računalnika v poslovni program eLAB Helios. Za vse prenose podatkov med terminalom in tiskalnikom, računalnika ali GSM mreže se uporablja tehnologija bluetooth. Program omogoča uporabnikom, da preko računalnika vršijo prejeme in vračila blaga, medskladiščne prenose, vodenje komisije, inventure, popise artikov ipd.