Presenta nova
FAQ zbirka

Vprašanja in odgovori

A. Namestitev programske opreme
A-1. Težave z namestitvijo MSDE strežnika na računalniku z modemom, brez mrežne kartice. Če za dostop do interneta uporabljamo modem in smo že odpravili vse možne napake ki so opisane v datoteki za pomoč pri namestitvi, MSDE strežnika pa še vedno ne moremo pravilno namestiti, ne bo odveč, če preverimo ali imamo onemogočeno DNS konfiguracijo. Kako to preverimo? Nadzorna plošča -> Omrežje -> TCP/IP -> Lastnosti -> Konfiguracija DNS -> Onemogoči DNS

B. Splošno
B-1. Ali lahko vodimo še eno dodatno blagajno za drugo podjetje (po navadi ambulanto)? Da, lahko, vendar morajo biti skreirani svoji poslovni dogodki za vsako podjetje.
B-2. Ali program podpira uporabo črtnih kod? Da, podpira.
B-3. Ali lahko tiskamo svoje etikete s črtno kodo? Da lahko.
B-5. Ali potrebujemo internet? Za uporabo KZZONLINE sistema potrebujete internet.
B-6. Kaj naredimo, če se program neha odzivati? Zapremo program in ga na novo zaženemo. Če to ne pomaga, resetiramo računalnik.
B-7. Kako se nastavijo črtne kode? V meniju »Nastavitve« izberemo podmeni »Artikli – Očala okvirji – Očala-okvirji« in prikaže se nam okno za sestavljanje črtnih kod. Vnesemo ustrezne podatke.
B-8. Kako nadgradimo program z novo verzijo? Najnovejša verzija programa je vedno dostopna na internetu (www.planet-optika.com) in si jo vsak lahko prekopira sam. Lahko pa pride nekdo od nas in nadgradi program.
B-9. Kakšen je postopek začetka dela s programom v optiki (kaj je potrebno vse vnesti)? Potreben je uvoz šifranta za stekla, skreirati šifre za vse izdelke, nastaviti poslovne dogodke.

Izpisi
Ali lahko oblikujemo izpise po lastni želji? Da, lahko. Pri vsakem predogledu izpisa imamo meni Oblika->Oblikuj izpis. Odpre se modul za urejanje in oblikovanje trenutnega izpisa. Vsak izpis poimenujemo in tako lahko dobimo več različnih izpisov za en dogodek. Izbira med izpisi je na desni klik tipke ali na oknu predogled – zgoraj levo polje Oblika.
Ali lahko oblikujemo mali POS izpis po lastni želji? Ne, spreminjamo lahko samo ime in naslov firme, ostalo je programsko.
Kateri izpisi so za konce meseca za DDV? Knjiga izdanih računov…
Kateri izpise potrebujemo na prevzemu? Potrebujemo prevzemni list.
Katere izpise potrebuje optik na koncu meseca? Potrebuje vse kar je v zvezi z DDV. Gremo v meni »Račun – Obračuni – DDV«. Odpre se nam okno za obračun DDV. Odkljukamo kar želimo izpisati in kliknemo Izpis.

C. Nastavitve
C-1. Kako omogočimo negativno zalogo v skladišču? Zlasti v fazi testiranja in učenja programa, je včasih koristno, da iz skladišča lahko izdajamo večje količine blaga, kot ga imamo na zalogi, saj nam tako ni treba vsakič znova ponavljati prevzema. To storimo po naslednjem postopku: meni Nastavitve -> Partnerji -> Poslovni partnerji ->Poiščemo naše skladišče: npr: Skladišče Optika in v levem oknu izberemo Skladišče -> obkljukamo Dovoljena negativna zaloga.
C-2. Kako izberemo vrsto poslovnega dogodka, za katerega želimo zaključiti današnjo blagajno? V meniju Nastavitve -> Program -> Parametri programa izberemo -> Poslovni dogodki. Na desni strani izberemo poslovne dogodke za zaključek Blagajne 1 in/ali Blagajne 2 in vklop ali izklop.
C-3. Na obrazcu za izdajo računa poslovni dogodek R1 ni postavk plačil (način plačila, znesek, …). V meniju Nastavitve -> Program -> Poslovni dogodki -> odpremo zavihek Blago -> odpremo podzavihek Maloprodaja POS -> v polju Tip izberemo Gotovinski račun.
C-4. Kako vnesemo novega dobavitelja? V meniju Nastavitve izberemo podmeni Partnerji in v njem Poslovni partnerji. Odpre se nam šifrant poslovnih partnerjev. S klikom na lahko začnemo z vnašanjem novega poslovnega partnerja. Vpišemo ime dobavitelja in v drevesni strukturi na levi strani odkljukamo Dobavitelj. S klikom na Dobavitelj se nam odpre okno za vnos komercialnih podatkov dobavitelja. Odkljukamo in izpolnimo ustrezna mesta npr: domači zavezanec – zavezanec za DDV, stalni rabat.
C-5. Kako dodamo novo poštno številko? V meniju Nastavitve izberemo podmeni Poštne številke. Odpre se nam šifrant poštnih številk v katerem lahko dodamo novo številko tako, da jo vnesemo v mrežo.
C-6. Ali lahko zbrišemo delovni nalog? Da, brišemo ga tako, da kliknemo . Če je delovni nalog že izpisan potrebujemo avtorizacijsko geslo.
C-7. Ali lahko uporabljamo svoja korekcijska stekla? Lahko, vendar je treba najprej narediti šifrant strekel.
C-8. Kako se dodaja uporabnike v program? V meniju Nastavitve izberemo podmeni Partnerji- Poslovni partnerji. Odpre se nam šifrant poslovnih partnerjev. Pritisnemo za vnos novega uporabnika. Vpišemo ime novega uporabnika in v desni drevesni strukturi naredimo kljukico pred Delavec in kliknemo nanj. Odpre se nam okno za vnos podatkov. Po želji izpolnemo, obvezno pa izpolnemo okno Uporabnik programa. Vnesemo dve črki. npr “MM”. Shranimo. Če damo levi klik na Avtorizacija, lahko določimo do katerih menijev lahko novi uporanik dostopa. V nasprotnem primeru ima celotno avtorizacijo uporabo programa.
C-9. Ali lahko nastavimo hitri meni po želji? Da, lahko.Meni Nastavitve – Hitri meni. Odpre se nam okno in na levi strani vidimo celotno strukturo menija. Izberemo meni, ki ga želimo imeti pod >hitri meni< in kliknemo prvo tipko v desni polovici ekrana. Odpre se nam okno za ime tipke. Vnesemo ime hitre tipke in kliknemo OK. Hitra tipka se nam prenese v desno polovico. Kliknemo tipko shrani (zadnja desna tipka). Če želimo zbrisati posamezne tipke hitrega menija: na desni kliknemo izbrano hitro povezavo in kliknemo tipko za brisanje (druga tipka po vrsti).
C-10. Kako se popravi podatke o našem podjetju, ki so vidni na izpisih? V meniju Nastavitve izberemo podmeni Program -> Parametri programa. V drevesni strukturi izberemo . Odpre se nam zavihek in tu lahko spreminjamo logotip, tekst na izpisih.
C-11. Kako najbolj enostavno ustvarimo novo šifro v artiklih? Izberemo si šifro, ki ji je najbolj podobna ter kliknemo Podvoji. Podvojena šifra je tista, za katero se pojavi “!”. Popravimo šifro in vnesemo ostale podatke.
C-12. Katere proizvajalce stekel podpira program? OKM, KOOP, ZEIS, ALCOM, ESSILOR in vse ostale.

D. Kartoteka
D-1. V kartoteki ne najdem stranke pa čeprav vem, da je vpisana. Najbrž je prišlo do napake pri vnosu priimka – napačna črka. Pri iskanju stranke vrstni red vnosa ni pomemben. Vnašamo iskalne pogoje.
D-2. Kako se poišče dioptrijo stranke? S klikom na meni Kartoteka -> Stranke ali se nam odpre okno za iskanje stranke. Poiščemo željeno stranko in če pritisnemo Enter. Odpre se drevesna struktura, v kateri je tudi opcija Dioptrija. Če 2x kliknemo nanjo se nam pokaže diptrija za našo stranko. Do dioptrije lahko dostopamo tudi preko delovnega naloga za določeno stranko.
D-3. Zakaj so v bazi nekatere stranke dvojne? Vnešene so dvojno, vendar ne pod istim imenom in priimkom. Mogoče je zamešana kakšna črka, ali pa je ime pred priimkom oz. uporaba dvojnega trojnega presledka. V šifrantu poslovnih partnerjev imamo tipko prenos. S to funkcijo lahko prenesemo podatke iz ene stranke na drugo. Prvo stranko pa izbriše.


E. Delovni nalog
E-1. Kako ustvarimo (odpremo) nov delovni nalog? Na delovnem nalogu pritisnemo in s tem ustvarimo nov delovni nalog.
E-2. Kako se vnaša prizma na delovnem nalogu? Na delovnem nalogu v okvirčku za vnos prizme kliknemo desno na miško in odpre se nam okno za vnos prizme.
E-3. Kako se briše postavke delovnega naloga? Briše se s na zavihku predogled računa
E-4. Katere podatke o stranki vnašamo? Priporočamo, da izpolnete vsa polja. Pri vnosu priimka in imena najprej vnesite priimek in nato ime, zaradi preglednejše kartoteke. npr: Novak Janez.
E-5. Kako vnesemo stranko na delovnem nalogu? Najprej moramo s kreirati nov delovni nalog, nato pa vnesemo priimek in ime. Če imamo stranko že v bazi, nam jo ponudilo, drugače nas program vpraša, če zapiše novo stranko.
E-6. Ali se opombe na delovnem nalogu izpisujejo na izpisu? Da. V kolikor tega ne želimo popravimo z Oblika -> Oblikuj izpis.
E-7. Ali lahko izpisujemo nalog na našo vrečko? Da, lahko. Osnovni A4 izpis je potrebno preoblikovati s funkcijo Oblika -> Oblikuj izpis. To lahko naredite sami ali pa se dogovorimo in vam mi naredimo izpis za vašo vrečko.
E-8. Koliko je davek za korekcijski okvir in kakšna je povezava s tem v zvezi med nalogom in računom? Če se korekcijski okvir proda v sklopu korekcijskih očal se zanj obračuna 8.5% davek, če pa se proda samostojno pa 20% davek.
E-9. Pri vnosu avansa smo napisali napačni način plačila? Poiščemo delovni nalog. Pritisnemo odpre se nam okno za vnos avansa. Popravimo način plačila. Če smo blagajno že zaključili popravimo še blagajniški prejemek in izdatek.
E-10. Kako popravimo obračun receptov, če so nam ga zavrnili samo za eno enoto? Na delovnih nalogih preverimo vse recepte (pravilnost postavk na receptu) za zavrnjeno enoto in popravimo morebitne napake. Nato ponovno naredimo obračun receptov.
E-11. Kako se obračunava davek za avans? Obračunava se po 8,5%.
E-12. Kakšen je postopek izgradnje izdelka na računu iz materiala na delovnem mestu? Na delovnem nalogu posebej vnesemo postavke za okvir, stekla in delo. Ko izdamo račun, se nam razknjiži okvir in stekla, postavka na računu pa je samo ena – očala za daljavo ali bližino.
E-13. Ali lahko popravljamo cene na postavkah delovnega naloga? Da, lahko. Prav tako kot pri računu, v okencu za znesek napišemo željeni znesek.

F. Račun
F-1. Ali lahko dodajamo nove postavke (delo, sončna očala.) na račun, ki smo ga izdelali preko delovnega naloga? Da, lahko. Ko iz delovnega naloga izdamo račun, lahko na računu dodajamo postavke za kateri koli artikel.
F-2. Kako ustvarimo (odpremo) nov račun? Na računu pritisnemo in s tem ustvarimo nov račun. V primeru, da izdajamo račun preko delovnega naloga, najprej poiščemo delovni nalog in zgoraj desno kliknemo tipko
F-3. Kako ustvarimo nov prevzem? Kliknemo na meni Račun, izberemo podmeni Prevzem in izberemo Nakup blaga in materiala. Odpre se nam okno za prevzem in na njem kliknemo .
F-4. Ali lahko zbrišemo račun? Če je račun zadnji in še ni izpisan ga lahko zbrišemo tako, da kliknemo . Če je že izpisan potrebujemo avtorizacijsko geslo, če ni zadnji ga lahko samo storniramo (desni klik).
F-5. Kako se stornira račun? Smo na računu, ki ga želimo stornirati kliknemo desno na miško in odpre se nam meni na katerem izberemo postavko Storniranje računa. Račun, ki smo ga stornirali ima oznako Storno račun, znesek pa je v minusu. V kolikor smo stornirali računa za korekcijska očala je potrebno stekla in okvir ročno vrniti na zalogo. Storniranje vrača na zalogo artikle, ki so na računu, v tem primeru OCALAD oz OCALAB.
F-6. Kako se popravi prevzem, če smo prevzeli napačno dobavnico? Zbrišemo napačni prevzem ali pa popravimo že obstoječega tako, da zbrišemo napačne postavke in vnesemo pravilne.
F-7. Kako se na računu dodaja popust? Dodajamo ga lahko na 3 načine: – ga vnesemo v okvirček za popust – npr. 10%; (popust na neto znesek) – desno kliknemo na miško in se nam odpre okno, kamor vnesemo znesek popusta – npr.10 eur; (popust na končno ceno) – ga dodajamo na postavkah računa (v procentih).
F-8. Ali imamo podporo za komisijsko prodajo? Da, imamo.
F-9. Ali lahko popravljamo cene na postavkah računa? Da, lahko. Na postavki artikla popravimo znesek. To nastavitev lahko izključimo v nastavitvah programa.
F-10. Kakšen znesek nam ponudi na prevzemu za nek artikel? Ponudi nam zadnji vneseni znesek za ta artikel, kot pomoč pri prevzemu.
F-11.Kako se popiše začetno stanje v optiki? Popiše se vse artikle in se naredi interni prevzem.
F-12. Na prevzemu ni dobavitelja, kako ustvarimo novega? V oknu za Prevzem kliknemo in odpre se nam okno za vnos Poslovnih partnerjev. Vnesemo naziv dobavitelja, v levi drevesni strukturi obkljukamo Dobavitelj, ter kliknemo nanj. Odpre se nam okno za vnos podatkov. Izberemo tip kupca: domači zavezanec ali druge osebe. Zapremo šifrant.
F-13. Kako preberemo kartico zdravstvenega zavarovanja? S klikom na tipko se nam odpre okno z narisano kartico in izpisanim navodilom. V čitalnik vstavimo profesionalno kartico v režo na spodnjem desnem robu čitalnika tako, da je čip oz. puščica na levi strani (in vidna od zgoraj). Potisnemo kartico v čitalnik tako globoko, da se sliši, ko se kartica zaskoči. PIN vtipkamo takoj za tem, ko se zahteva za vpis pojavi na čitalniku. Če je PIN pravilno vtipkan in branje kartice uspešno opravljeno, se okno za branje samodejno zapre in se zapiše obvestilo o uspešni avtorizaciji. Po uspešni avtorizaciji PK lahko pričnemo z branjem KZZ. Funkcija je dosegljiva s klikom na . Odpre se okno z izpisanim navodilom uporabniku, naj vstavi KZZ. Kartico vstavimo s puščico oz. čipom navzdol (kartica naj bo obrnjena proti nam tako, da vidimo sliko). Med branjem se v oknu izpisuje ime sekcije na KZZ, ki jo program trenutno bere. Če je bilo branje kartice uspešno opravljeno, se okno samodejno zapre. Program nam lahko izpiše sledeča navodila:

  • Zavarovana oseba nima veljavnega OZZ: Če je datum veljavnosti OZZ manjši od trenutnega sistemskega datuma.
  • Zavezanec ni redni plačnik prispevka: pravice iz OZZ so zadržane: Če ima zavarovanec pri vseh plačilih oznako Vrsta plačnika = 2: neredni plačnik prispevkov.

F-14. Kaj če je stranka davčni zavezanec? Pri podatkih o stranki vnesemo davčno številko in ko nas program vpraša, če je stranka davčni zavezanec to potrimo z Entrom.
F-15. Kaj naj naredim, če mi ob izdaji računa javi zaloga ne sme pasti pod 0? Potrebno je narediti prevzem za ta artikel.
F-16. Zakaj na prevzemu javi ne morete več spreminjati šifre artikla? Šifre res ne moreš več spreminjati, lahko pa zbrišeš (Ctrl+Delete) celo vrstico in vneseš na novo.
F-17. Zakaj na prevzemu ne moremo izbrati dobavitelja, čeprav sem ga že vnesel? Partner nima vnešenih vseh podatkov. Nima kljukice Dobavitelj. Preverimo še ali je davčni zavezanec. V kolikor ni davčni zavezanec na prevzemu ne bo prikazanega davka.
F-18. Pri vnosu artikla oz. načina plačila smo vnesli napačni artikel oz. način plačila. Izberemo postavko, ki je napačna. Zbrišemo postavko s in vnesemo novo.
F-19. Zakaj je prevzem brez DDV? Ker pri prevzemu DDV ni pomemben.
F-20. Ali lahko zbrišemo prevzem? Da, lahko, vednar moramo vedeti šifro.
F-21. Kako se naredi ročni zapis na kartico zdravstvenega zavarovanja? Vsak je na ZZZS-ju dobil posebne liste, kamor se vpisuje pripomočke za vid, ki niso bili zapisani na kartico.
F-22. Kaj naredimo, če je znesek računa negativen (recept večji od dela in artiklov)? Zvišamo ceno stekel ali okvirja, tako da pride 0.
F-23. Kakšna je kupna cena na prevzemu? Cena na prevzemu je brez DDV.
F-24. Kako pogledam vse izdane račune za ta dan? Potrebno je narediti Obračun vseh izdanih računov: meni »Račun – Obračun – Obračun izdanih računov«.

G. Blagajna
G-1. Kako se zaključi blagajna? Blagajniški prejemnik in izdatek: V meniju Blagajna izberemo podmeni Zaključek današnje blagajne. Kliknemo na datum za katerega želimo zaključiti blagajno. Izpišemo blagajniški zaključek . Če je stanje pravilno, kliknemo Zaključek blagajne. Skreira se nam blagajniški prejemek, ki ga izpišemo. Nato kliknemo še Izdatek in skreira se nam blagajniški izdatek. Okno zapremo. Blagajniški dnevnik Meni Blagajna – Obračun blagajne: ko se odpre okno izberemo datum za katerega želimo narediti blagajniški dnevnik. Kliknemo Izpis.
G-2. Kako pogledam današnji izkupiček denarja v blagajni? V meniju Blagajna – Zaključek današnje blagajne izberemo današnji datum in klikemo izpis po načinih plačil ali pritisnemo tipko .
G-3. Kako pogledamo koliko denarja je bilo v blagajni za ta dan? Gremo v meni »Blagajna – Pregled blagajne«.
G-4. Kako pogledamo koliko denarja je trenutno v blagajni? Gremo v meni »Blagajna – Zaključek današnje blagajne«.

H. Zdravstvo
H-1. Ali program vsebuje zdravniške preglede? Da, do njih lahko dostopamo v meniju Zdravstvo – eZdravstvo.si
H-2. Kako se preveri obračun receptov? Vprašanje se podrazumeva kot preverjanje že obračunanih receptov (za nazaj). V meniju »Zdravstvo« izberemo podmeni »Obračun naročilnic MTP« in odpre se nam mreža obračuna receptov za zdravstveno zavarovanje. Z dvojnim klikom izberemo zahtevek, katerega želimo preveriti in v spodnjem levem (Obvezno, Prostovoljno) ali desnem (Adriatic) kotu se nam pokaže tipka za izpis zahtevka in specifikacije. S klikom na želeno tipko se nam zahtevek ali specifikacija pojavi na ekranu. Če želimo ga lahko tudi natisnemo.