Uspešne zgodbe, ki nastajajo z uporabo naših produktov želimo deliti z vami. “Moč misli reši problem” je naš moto. S pomočjo bloga boste lahko sledili tekočim problematikam in reševanju le teh. Naše aktivnosti, nove programske zasnove, idejne koncepte razvoja programske opreme, to je tisto s čimer želimo obogatiti naš blog. Blog je naš pogled na HELIOS in naši odgovori na vprašanja zakaj in čemu.